Gebruiksvoorwaarden website

 

 1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze site zijn beveiligd door het relevante auteursrecht en merkenrecht.

 1. Licentie gebruiken

Toestemming is toegestaan ​​om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van Kapsalon Promise Drachten te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een licentievergunning en geen eigendomsoverdracht, en onder deze vergunning mag u niet:

 1. de materialen wijzigen of kopiëren;
 2. de materialen gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
 3. proberen om enig product of materiaal op de website van Kapsalon Promise Drachten te decompileren of opnieuw op te bouwen;
 4. alle auteursrechten of andere beperkende documentatie van de materialen verwijderen; of
 5. draag het materiaal over naar iemand anders of “spiegel” het materiaal zelfs op een andere server.

Deze vergunning kan dus worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan door Kapsalon Belofte Drachten worden beëindigd wanneer dit wordt overwogen. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u al het gedownloade materiaal in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

 1. Disclaimer

De materialen op de site van Kapsalon Promise Drachten worden gegeven “zoals ze zijn”. Kapsalon Promise Drachten geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt alle andere garanties, inclusief zonder belemmering afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid om een ​​specifieke reden of niet-aantasting van in licentie gegeven eigendom of andere inbreuk op rechten . Verder geeft Kapsalon Promise Drachten geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of algemene identificatie met dergelijke materialen of op bestemmingen die met deze website zijn verbonden.

 1. Beperkingen

Kapsalon Promise Drachten of haar leveranciers mogen in geen geval enige vorm van schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of vanwege zakelijke inmenging) die voortvloeit uit het gebruik of de onmacht om de materialen op Kapsalon Promise Drachten’s internetpagina, ongeacht de mogelijkheid dat Kapsalon Promise Drachten of een door Kapsalon Promise Drachten erkend agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien sommige bevoegdheden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichting voor zware of toevallige schade toestaan, maken deze beperkingen voor u misschien geen verschil.

 1. Wijzigingen en errata

De materialen die op de site van Kapsalon Promise Drachten verschijnen, kunnen typografische of fotografische fouten bevatten. Kapsalon Promise Drachten garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. Kapsalon Promise Drachten kan zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen in de materialen op haar site. Kapsalon Promise Drachten spant zich dan ook niet in om de materialen bij te werken.

 1. Koppelingen

Kapsalon Promise Drachten heeft de meeste websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van enige aansluiting impliceert geen steun door Kapsalon Belofte Drachten van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

 1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Kapsalon Promise Drachten kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk gewenst moment zonder kennisgeving bijwerken. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van Kapsalon Promise Drachten, moet worden beheerd door de wetten van het land van de Nederlandse Kapsalon Promise Drachten-staat zonder respect voor de beweringen van wettelijke bepalingen.

 

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgesteld met als einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en openbaar maken en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid.

 

 • Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • We zullen individuele gegevens afzonderlijk verzamelen en gebruiken met als doel te voldoen aan de door ons aangegeven redenen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.
 • We bewaren individuele gegevens alleen zo lang als essentieel is om aan die redenen te voldoen.
 • We zullen individuele gegevens verzamelen met wettelijke en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of toestemming van de betrokken persoon.
 • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze wordt gebruikt, en, voor zover essentieel voor die redenen, moet exact, volledig en bijgewerkt zijn.
 • We beschermen individuele gegevens door middel van beveiligingsschilden tegen tegenslag of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of wijziging.
 • We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gefocust op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt onderhouden.